Αρχική > Τα Μέλη μας

Τα Μέλη μας

Το cluster συνίσταται σε δύο ομάδες επιχειρήσεων.

Το παρακάτω σχήμα επιλέχθηκε διότι εξασφαλίζει σταθερές λειτουργίες και γρήγορες αποφάσεις.

Α. Αυτές που το ίδρυσαν

Είναι αυτές που μοιράζονται με πάθος τις παραπάνω αξίες, κατανοούν βαθειά τον σκοπό του cluster και είναι πρόθυμες να εναρμονιστούν με αυτά.

Β. Αυτές που αποτελούν την ομάδα των διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων

Είναι αυτές που κατανοούν τις αξίες και τις αποδέχονται, δέχονται υποστήριξη και κατευθύνσεις από το cluster, υποστηρίζονται στις προσπάθειές τους για ανάπτυξη αλλά δεν μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στη χάραξη της στρατηγικής. Είναι αυτές οι οποίες εφ΄ όσον συμμορφώνονται προς τις αξίες του cluster υποστηρίζονται από αυτό σε όλα τα επίπεδα, με απώτερο στόχο την υποστήριξη της εξωστρέφειάς τους και την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τους.Το παραπάνω σχήμα επιλέχθηκε διότι εξασφαλίζει σταθερές λειτουργίες και γρήγορες αποφάσεις.